“Mag het weer een gewone doordeweekse (werk) dag zijn?”

By in ,
471
“Mag het weer een gewone doordeweekse (werk) dag zijn?”

”Welke week is het”?

Het is vandaag de vierde dinsdag in september, een week na Prinsjesdag, weeknummer 39. Het is deze week de week van het werkgeluk en van de vitaliteit. Vorige week was het de week van de loopbaan en volgende week is het o.a. de nationale onderwijsweek:”de schoonheid van het vak”. In mijn vorige blog ging ik al in op het feit dat iedere dag ook nog eens in het teken van iets staat. Momenteel leef ik zelf met de dag. Even afstand nemen van mijn loopbaan, werkgeluk en vitaliteit, aangezien het voor mij ook week 39 van mijn zwangerschap is. In volle ver- en af- wachting van geluk en een hopelijk zeer gezonde en vitale baby. Om vervolgens aan mijn eigen vitaliteit te werken en terug te keren in mijn werkzame wereld.

In deze blog draait het om jouw organisatie, persoon, team, etc., over de zin en onzin van (jouw) loopbaanmogelijkheden, werkgeluk en vitaliteit. En tot slot de mogelijke paradox die deze thema’s behelzen. Wie of wat is zich bewust van deze weken en actief bezig met deze drie thema’s? En dan niet louter vanwege het beroepsmatige karakter, omdat je chief happiness bent, of anderszins. Of ook juist helemaal niet? Omdat je bijvoorbeeld gezondheidsklachten, privé problemen hebt, of in onmin met je werkgever bent?

”Week van Werkgeluk en Vitaliteit”

Werkgeluk

(Bron: week van het werkgeluk.nl) Werkgeluk gaat over betekenisvol werk, goede relaties, ontwikkeling en plezier maken. En over het stoppen van overbodige regels, macht, ingewikkelde processen en procedures, ziekteverzuim, ongemotiveerde collega’s en slechte managers. Zonde om daar onze energie aan te verspillen. Laten we met elkaar op het werk ruimte creëren voor plezier, waardering, positieve feedback, gave uitdagingen, vertrouwen, betekenisvolle resultaten en eigen verantwoordelijkheid.

Wat maakt ons nu echt gelukkig op het werk? Om dat te achterhalen, is het Werkgelukonderzoek 2019 uitgevoerd. Wat in ieder geval geluksverhogend lijkt: jezelf als ‘beter’ zien dan de rest van het bedrijf. Volgens Onno Hamburger, werkgelukcoach en oprichter van de Gelukkig Werken Academy, is onze neiging om onszelf als beter en productiever te zien dan de rest, typerend voor ons als mensen. “Het verheerlijken van je eigen prestaties, is zo slecht nog niet, omdat het ervoor zorgt dat je positiever over jezelf gaat denken. Dat draagt bij aan je werkgeluk.” De meerderheid van de ondervraagden ziet de omgeving (het team, de leidinggevende en het management) als bepalend voor hun werkgeluk. Maar dat beeld klopt niet. Uit nadere analyses van het het onderzoek blijkt dat geluk vooral samenhangt met het eigen gevoel van plezier, voldoening en zingeving dat het werk ons geeft.

Vitaliteit

(Bron: nationalevitaliteitsweek.nl) De Nationale Vitaliteitsweek is bedoeld voor werkend Nederland. Het doel van deze week is dat werkend Nederland bewust wordt van het belang van regie nemen over je eigen vitaliteit en dat je ideeën krijgt over wat je zelf hierna kunt doen om je vitaliteit te verbeteren en te waarborgen.

Vitaliteit gaat over levenskracht en levensenergie. Het begrip is afgeleid van het Latijnse ‘vitae’ wat leven betekent. Vitaliteit duidt in onze optiek op het functioneel stromen van energie, je sterk en fit voelen, lang en onvermoeibaar door kunnen gaan en beschikken over grote mentale veerkracht en doorzettingsvermogen.

De vitaliteitsschijf staat centraal tijdens de Nationale Vitaliteitsweek. De vitaliteitsschijf van vijf bevat daarnaast een vijftal richtinggevende regels. De vijf gouden regels voor meer vitaliteit en dus meer levenskracht en energie zijn:

  1. Wees zelfbewust, houd de zaag scherp en blijf je ontwikkelen;
  2. Beweeg voldoende, eet gezond, en neem voldoende rust;
  3. Alles wat je aandacht geeft groeit, richt je op het positieve;
  4. Zoek een (werk)omgeving dat bij jouw mentale en fysieke gestel past;
  5. Weet wat je levensdoel is en ga voor werk waar je er toe doet.

”Zorgt al die aandacht voor meer werkgeluk en vitaliteit?”

Kunnen we niet gewoon aan het werk gaan en meer oog hebben voor onze omgeving en minder met onszelf bezig zijn?

De genoegens van het leven hangen af van de mens die het leeft, en niet van het werk of de plaats. (Ralph Waldo Emerson) Geef me werk wat bij me past en ik hoef nooit meer te werken (Confucius). De reden waarom zorgen meer mensen doden dan werk, is dat meer mensen zich meer zorgen maken dan werken. (Robert Frost) Werk behoedt ons van drie kwalen: verveling, verdorvenheid en gebrek. (Voltaire)

De hedonistische hang naar blijheid maakt de westerse mens eerder treurig en eenzaam, zegt Emily Esfahani Smith. Voor een zinvol leven heb je meer aan verdriet en tegenslag. HET NAJAGEN VAN GELUK MAAKT ONS ONGELUKKIG. ‘In onze cultuur, die zo geobsedeerd is door geluk, verwacht iedereen gelukkig te zijn. Als die belofte niet wordt waargemaakt, leidt dat tot teleurstelling. Temeer omdat alle anderen wel gelukkig lijken te zijn. En vergeet niet dat we voortdurend horen dat gelukkige mensen gezonder, succesvoller en geliefder zijn en langer leven. ‘Maar het kenmerk van geluk is dat het komt en gaat. Je kunt het niet afdwingen. Dit is een gedeelte van een artikel, welke ik las op de site van de Volkskrant, geschreven door Margreet Vermeulen op 23 juni 2017.

Aangezien tegenslagen bij het leven horen, is het in mijn optiek minstens zo belangrijk om om te leren gaan met deze tegenslagen. Persoonlijk ben ik wat gematigder en vind ik het veel meer een levenskunst om tevreden te kunnen zijn. Zoals, Socrates al zei: HIJ IS DE RIJKSTE DIE TEVREDEN IS MET HET MINSTE; VAN NATURE IS TEVREDENHEID RIJKDOM!

Kortom, het is altijd goed om stil te staan bij jouw loopbaan om op zijn minst tevreden te kunnen zijn en te blijven!

”Iedere dag, week, maand en jaar tevreden zijn?”

Wil je als organisatie je koersdocument, jaaragenda, werkgeluk of anderszins aankaarten? Of wil je loopbaanvragen, vitaliteit, werkgeluk, of andere levensvragen bespreken? Als coaches en assessors zijn we op diverse terreinen thuis en kunnen we diverse technieken inzetten. Of het nu over stresshantering, assertiviteit, of je volgende loopbaanstap gaat, wij zijn er in thuis. Maak gerust vrijblijvend kennis met onze assessments of coaching. We zijn allen ervaren assessoren en loopbaancoaches en NIP en NOLOC geregistreerd.

VOEL JE VAN HARTE UITGENODIGD OM CONTACT MET HET TEAM VAN OWN ADVICE OP TE NEMEN.

SUSANNE ALBERS | info@own-advice.nl | 088 58 48 808 of 06 45 34 90 23 | www.own-advice.nl

54321
(2 votes. Average 5 of 5)