Duurzame inzetbaarheid en vitaal vakmens

Duurzame inzetbaarheid en vitaal vakmensschap

Wil jij binnen jouw organisatie medewerkers en leidinggevenden samenbrengen? Zou je graag interventies doen om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden? En weet je niet waar te beginnen? Laat Own-Advice jou dan ondersteunen!

Het welbevinden van de medewerker en de bedrijfsresultaten staat bij jou als professional vast voorop. Ons Actieprogramma Vitaal Vakmens kan een enorm verschil maken wanneer je deze visie in de praktijk wil gaan realiseren.

Met het Actieprogramma Vitaal Vakmens wordt er door Own-Advice in 5 concrete stappen de vitaliteit in organisaties vastgesteld én bevorderd, zodat medewerkers langer gezond, betekenisvol en productief betrokken blijven in het arbeidsproces. Het programma daagt organisaties en medewerkers vanaf dag 1 uit om aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid binnen organisatie, afdeling en team. 

Actieprogramma Vitaal Vakmens

Achtergrond en feiten

Vanaf januari 2023 is het voor bedrijven met (meer dan) 250 werknemers en een omzet van minstens 40 miljoen, verplicht om in hun jaarrekening te vermelden hoe ze de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers verbeteren.

Rapportages met tastbare verbeteringen in het welzijn van medewerkers worden gevraagd. Voor de bepaling van het aantal KPI’s die de verbetering op het gebied van duurzame inzetbaarheid meetbaar maakt is een goede samenwerking met HR nodig.

Los van deze verplichting voor de voorgenoemde bedrijfsgrootten is duurzame inzetbaarheid voor elke organisatie van belang.

Duurzame inzetbaarheid, is dit wat jij als professional omarmt? 

Lees dan verder…

De samenleving en manier van werken verandert… Hoe speel je daarop in vanuit een economisch en persoonlijk perspectief? Hoe zorg je voor verbinding met je medewerkers? Wat maakt dat de de organisatie en je medewerkers zich met elkaar ontwikkelen?

Hiervoor is een match nodig. Is de match er niet (meer), dan stroomt de energie weg. Risico’s die dan ontstaan zijn: verlies van plezier in het werk, verlies van motivatie, vermindering van betrokkenheid, vermindering van flexibiliteit, vermindering van aanpassingsvermogen en het plezier in het werk verdwijnt.d

Wanneer dit aan de orde is dan spreken we over Mentaal Pensioen. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot meer stress op het werk, lagere prestaties, verslechterde sfeer, meer ziekteverzuim en een hoger risico op burn-out.

Het tegenovergestelde van Mentaal Pensioen noemen we Vitaal Vakmensschap. Hierbij gaat het om bevlogen medewerkers, die proactief zijn in hun leergedrag, zich gewaardeerd voelen en gefocust zijn op hun werk.

Zoals uit onderzoek van TNO blijkt, draagt Vitaal Vakmens bij aan zowel het welbevinden van medewerkers (verzuim, gezondheid) als aan de bedrijfsresultaten (productiviteit, kennis) en blijkt het goed te beïnvloeden MITS de juiste interventies worden ingezet.

Meer Vitaal Vakmensschap zorgt er bijvoorbeeld voor dat medewerkers tevredener zijn en dat ze productiever zijn. Medewerkers voelen zich gezonder, meer competent en lopen minder risico uit te stromen naar arbeidsongeschiktheid of vroegpensioen. Aan de slag met Vitaal Vakmens, een methodiek ontwikkeld met TNO.

Bekijk de documentatie van TNO

Aan de slag

Het programma Vitaal Vakmens staat voor een participatieve aanpak die stapsgewijs vorm krijgt. Deze stapsgewijze aanpak en het op maat gemaakte proces zorgen voor een kader dat organisaties kunnen gebruiken om de juiste interventies te kiezen. Het is effectief en leidt tot gedeeld eigenaarschap, controle en verantwoordelijkheid, een gevoel van eerlijkheid en het maakt dat het proces soepel verloopt. Het effect wordt vergroot door het werken in groepssettingen, waardoor verbondenheid en saamhorigheid ontstaat, en ook sociale steun waarbij er wordt geleerd van gelijken.

Het programma Vitaal Vakmens is een bewezen effectief en wetenschappelijk ontwikkeld actieprogramma dat mensen in de regie zet van hun eigen duurzame inzetbaarheid. Het is een methodiek waarbij je de dialoog op gang krijgt, waarbij je niet alleen kijkt naar het hier en nu, maar ook/juist kijkt naar de toekomst! Om stappen in duurzame inzetbaarheid te zetten gaat het om de verbinding tussen wat de organisatie wil en wat de medewerkers willen. Hoe zien we dat terug in de praktijk?

Het belangrijkste onderdeel van het succes van het programma is dat het zo is opgezet dat het medewerkers en leidinggevenden (en directies en OR) samenbrengt en bijeenhoudt in alle stappen van het programma. Het leidt tot bewustwording, creëert urgentiebesef en draagvlak. Elke mening telt!

Het positieve effect van het programma heeft zich inmiddels bewezen bij verschillende organisaties waaronder de Politie, Philips en SVB.

 

Vitaal Vakmens

Een programma dat werkt!

Financiële ondersteuning

Vitaal Vakmens TNO en MDIEU 
Wil je de duurzame inzetbaarheid binnen jouw organisatie versterken en ben je op zoek naar financiële ondersteuning? Maak kennis met de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU). Deze regeling biedt werkgevers de mogelijkheid om externe expertise in te schakelen en zo de implementatie van duurzame inzetbaarheid te bevorderen.

Ontdek de voordelen van MDIEU-subsidie voor jouw organisatie.
Van 1 september tot en met 30 november 2023 is het voor bedrijven mogelijk om een subsidie aan te vragen om in te zetten voor het verbeteren van hun duurzame inzetbaarheid en vitaliteit binnen de organisatie.

Met de subsidie Duurzame Inzetbaarheid voor bedrijven (MDIEU) wordt het nu nóg aantrekkelijker en laagdrempeliger voor organisaties om actie te ondernemen op het gebied van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. 

Elke organisatie die deze subsidie ontvangt, krijgt minimaal €75.000,- om te besteden aan de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid binnen de organisatie!

Waarom zou je deze subsidie aanvragen?
Hier zijn enkele belangrijke voordelen die jouw organisatie kan behalen:

  • Financiële ondersteuning: Met de MDIEU-subsidie kun je rekenen op aanzienlijke financiële steun van minimaal €75.000,-. Dit biedt jou de mogelijkheid om concrete acties te ondernemen en te investeren in de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van je medewerkers.
  • Verbeterde productiviteit: Een gezonde en vitale werkomgeving draagt bij aan een hogere productiviteit. Door te investeren in de duurzame inzetbaarheid van je medewerkers, zul je merken dat zij gemotiveerder, energieker en efficiënter werken.
  • Verhoogde betrokkenheid: Het tonen van zorg en aandacht voor de vitaliteit van je medewerkers creëert een gevoel van betrokkenheid en waardering. Dit leidt tot een positieve werksfeer en een hogere retentie van personeel.
  • Toekomstbestendigheid: Duurzame inzetbaarheid is een essentieel onderdeel van het creëren van een toekomstbestendige organisatie. Door te investeren in de ontwikkeling en gezondheid van je medewerkers, bouw je aan een sterk fundament voor de groei en het succes van je bedrijf op de lange termijn.

Wil jij voor jouw organisatie gebruikmaken van de MDIEU en aan de slag met de wetenschappelijk ontwikkelde en bewezen effectieve methodiek Vitaal Vakmens TNO? Neem dan contact met ons op!

 


Meer info over het aanvragen van MDIEU subsidie.

Is je interesse gewekt?

Is jouw organisatie ook gebaat bij interventies die medewerkers duurzaam inzetbaar houden? Wil jij investeren in duurzame inzetbaarheid effectief en het tegelijkertijd leuk maken? Wil jij als kwaliteitsbewuste professional een wetenschappelijk onderbouwd programma in de praktijk uitrollen?

Neem dan contact met ons op!

Neem contact met ons op!