“Laat het leer- en ontwikkeloptimisme toeslaan met de SLIM-subsidie”

By in ,
346
“Laat het leer- en ontwikkeloptimisme toeslaan met de SLIM-subsidie”

Nog nooit waren er zoveel openstaande vacatures in Nederland. De werkloosheid is nog nooit zo laag geweest als nu. Het werkloosheidspercentage ligt nu op een recordlaagte van 3 procent. Laten we dit optimisme vasthouden.

Reden tot positivisme. Dit is de kans om te investeren in het behoud van medewerkers door ze te laten ontwikkelen, of toch van baan te veranderen, of die gewenste promotie te maken!

”Extra geld beschikbaar voor Leren en Ontwikkelen in het MKB!”

Nog meer reden tot optimisme, het kabinet wil werkgevers en werkenden helpen om tijd en geld te investeren in leren en ontwikkelen op de werkvloer. Mkb’ers kunnen daarom een subsidieaanvraag indienen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tussen maandag 2 maart jl. en dinsdag 31 maart a.s. is er in totaal €15 miljoen beschikbaar voor ondernemers om bijvoorbeeld een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of de vaardigheden van hun medewerkers up to date te houden. Op de website www.hoewerktnederland.nl staat meer informatie om een eventuele aanvraag voor te bereiden.

Voor werkgevers en werknemers blijft Leren en Ontwikkelen een belangrijk thema. Welke opleiding kunnen we medewerkers het beste laten volgen? Wanneer hebben we het meeste rendement van onze investering? Wat past nu echt bij onze medewerkers? Welk loopbaanperspectief kunnen we bieden? Wat is het groeipotentieel van onze medewerkers en hoe  benutten we dit? Op welke wijze zorgen we voor een klimaat waarin leren en ontwikkelen vanzelfsprekend is? Hoe blijven we elkaar uitdagen en elkaars kennis en talenten optimaal benutten? Het investeren in de ontwikkeling van medewerkers zorgt voor uitdaging en gewenste ontwikkelmogelijkheden en kan ongewenst verloop voorkomen.

”Pak deze kans”

Own- Advice is de partner bij het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in je onderneming, of in geval van een samenwerkingsverband werkenden in andere mkb-ondernemingen.

Wij bieden een totaalpakket qua dienstverlening. Van ondersteuning bij de aanvraag van de subsidie tot de daadwerkelijke uitvoering van ontwikkel- en loopbaanvragen. Uiteraard is maatwerk mogelijk.

Voor het ontwikkelen van een leercultuur in het mkb is het van belang dat er aandacht komt voor de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van werkenden in de onderneming. Er kan o.a. subsidie aangevraagd worden voor het verkrijgen van loopbaanadviezen ten behoeve van de werkenden in een mkb-onderneming. Hiermee wordt in kaart gebracht welke wensen, ambities en mogelijkheden de werkenden hebben, zodat de ondernemer en werkende daaropin kunnen zetten.

”Own Advice helpt jouw onderneming groeien”

Pak deze unieke kans om te kunnen investeren in jouw kapitaal, je medewerkers. Wanneer jouw medewerkers tevreden zijn, op de goede plek zitten en optimaal toegerust zijn om hun werk te kunnen doen, levert dat blijdschap en productiviteit op. Ook zijn wij ervaren in het stimuleren van persoonlijke groei en effectiviteit, evenals op teamniveau. Soms moet je met elkaar ergens in geloven om er voor te willen gaan. Dat vuurtje wakkeren we graag aan binnen jouw onderneming.

“Your imagination is your preview of life’s coming attractions.” Een van de uitspraken van Albert Einstein. Oftewel: alles begint in de geest en de verbeelding.

Maak gerust vrijblijvend kennis met onze psychologen, loopbaancoaches of consultants/ HR adviseur. We zijn allen ervaren assessoren en loopbaancoaches en NIP en NOLOC geregistreerd.

VOEL JE VAN HARTE UITGENODIGD OM CONTACT MET HET TEAM VAN OWN ADVICE OP TE NEMEN.

SUSANNE ALBERS | info@own-advice.nl | 088 58 48 808 of 06 45 34 90 23 | www.own-advice.nl

54321
(1 vote. Average 5 of 5)