Coaching

Coaching

SPELEN ER VRAGEN OVER VERSTERKING VAN PERSOONLIJKE COMPETENTIES VAN UW MEDEWERKER
  • Hoe kan mijn medewerker beter presteren?
  • Hoe kan mijn medewerker beter acteren als leidinggevende?
  • Hoe kan mijn medewerker beter zijn grenzen in werk aangeven?
  • Hoe kan hij beter persoonlijke standpunten aangeven?
VERGROTING VAN PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT
In een tijd waarin de eisen aan werkende mensen alleen maar toenemen, is persoonlijke coaching een perfect instrument. Coaching is één van de meest effectieve manieren om ontwikkeling bij mensen tot stand te brengen. Het is een ideale manier om nieuw gedrag aan te leren en om belemmeringen weg te nemen die effectief gedrag in de weg staan. Onze ervaren adviseurs laten uw medewerker zien dat hij meer en andere dingen kan dan dat hij voorheen dacht. Dat geeft zelfvertrouwen en vergroot het vermogen om moeilijke situaties beter of krachtiger aan te pakken.

FIT
Met name bij coaching is de persoonlijke ‘match’ erg van belang. Voor ieder coaching traject is er dan ook sprake van een uitgebreide kennismaking en intake met één van onze adviseurs.

INHOUD
Een coaching traject bestaat doorgaans uit vijf gesprekken van ruim een uur. De frequentie is naar behoefte. Gedurende het gehele coaching traject heeft de deelnemer een vaste adviseur.

Het traject omvat het volgende:
  • Analyse van de vraagstelling
  • Opstellen van de leerdoelen
  • Coaching ter bevordering van adequate inzichten
  • Aanleren en verbreden van gedragsvaardigheden
  • Oefenen met nieuw gedrag en evalueren van opgedane ervaringen
  • Bestendigen van het gedrag in de praktijk
OPTIONEEL
Het kan zijn dat u het als wenselijk ziet om het coaching traject te starten en te eindigen met een driegesprek tussen de leidinggevende, de deelnemer en onze adviseur. Wanneer u dit wenst, kunnen hier aanvullende afspraken voor worden gemaakt.

Vergroting van persoonlijke effectiviteit

Laat werken op afstand werken voor je organisatie