“Wat geef jij? Geld, een notebook, geheel verzorgde vakantie, huisvesting, een scooter, rijlessen, onboarding, of? Een assessment?

By in
933
“Wat geef jij? Geld, een notebook, geheel verzorgde vakantie, huisvesting, een scooter, rijlessen, onboarding, of? Een assessment?

Hoe zat het ook al weer met een leven lang ontwikkelen en het gratis loopbaanadvies voor 45 plussers? Dat het aantrekken van kandidaten moeilijker dan ooit is, valt in vele rapporten en statistieken te lezen en is ook merkbaar en voelbaar voor mij als HR adviseur.  Uit de arbeidsmarktmonitor van ABN Amro blijkt dat in 2021 de krapte op de arbeidsmarkt vooral is toegenomen bij de ‘ruime beroepen’, waarbij het eerder nog relatief weinig moeite kosttte om geschikte arbeidskrachten te vinden. Het personeelstekort lijkt zich dus als een olievlek over de arbeidsmarkt uit te breiden. Naar verwachting heeft de krapte op de arbeidsmarkt, mede door de vergrijzing, een structureel karakter. Dit geldt vooral in beroepen waar de mogelijkheden van automatisering klein zijn en waarvoor de vereiste vaardigheden complex zijn. De urgentie om dit vraagstuk het hoofd te bieden, neemt volgens ABN AMRO alleen maar toe, omdat veel grote beleidsdossiers van het nieuwe kabinet- zoals de bouwopgave en de energietransitie- juist vragen om mėėr personeel. Nu alles erop wijst dat de krapte op de arbeidsmarkt langer aanhoudt, is het cruciaal om de aanbodzijde te stimuleren. Dit is bijvoorbeeld mogelijk door arbeidskrachten van werk naar werk te begeleiden. Maar ook voor mensen die al langere tijd niet werken geldt: er is weinig zo kansrijk als een werkgever die geen keuze heeft. Ook werknemers met een groot gat in hun cv maken nu kans, vertelt Sandra Philippen, hoofdeconoom van ABN AMRO.

In de aanbodkant wordt veel geïnvesteerd en hoe is dat aan de vraagkant?

Wat gebeurt er eigenlijk aan de vraagkant? Onboardingsprogramma’s, uitgerust aan de start verschijnen door een week vakantie aan te bieden, een scooter te geven, of toch een (elektrische)  lease auto nu de benzineprijzen stijgen en de accijnzen per 1 april a.s. worden verlaagd? Is er meer? In de zorg komen we vele handen tekort en dat terwijl de zorg nog niet eens in de top 5 van kraptesectoren staat.  Er zijn veel mensen die van loopbaan willen veranderen en betekenis willen geven aan hun werkzame bestaan en daar veel voor over hebben, maar lastig aan een baan in de zorg komen. Hoe mooi zou het zijn om binnen sectoren veel meer mobiliteit en mogelijkheden te creëren? Al jaren geleden was ik deelneemster aan een mooie initiatief/ netwerk met als doel om intersectorale mobiliteit te bevorderen, iets dat ik nog steeds toejuich. Door vaste structuren en systemen wordt dit mijns inziens nog weleens belemmerd.  Intrinsiek gemotiveerde mensen kun je daadwerkelijk boeien en binden en aan  het juiste papiertje behalen kan aan gewerkt worden. En op deze wijze biedt je direct ontwikkelperspectief. 

Voordat je van beide kanten gaat investeren, is het lonend om met elkaar te onderzoeken of het kans van slagen heeft en tot een duurzame relatie kan leiden. Een eerste stap in de goede richting kan een assessment zijn, waarbij vragen als is de kandidaat geschikt voor deze sector, is hij/ zij voldoende leerbaar en gemotiveerrd?, worden beantwoord. Daarnaast kan een concreet ontwikkeladvies worden meegegeven om de kandidaat goed te kunnen begeleiden in de weg naar zijn/ haar droombaan. 

Andere adviezen die worden gegeven aan de vraagkant zijn (bron site AWVN):

  • Meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk krijgen en houden;
  • Inzetten op stage- en traineeplekken om het talent van de toekomst te ontwikkelen;
  • Meer uren werken actiever aanbieden en aantrekkelijker maken;
  • Werkdruk verlagen o.a. door roosteraanpassingen en een goede werk- privébalans. 

VOEL JE VAN HARTE UITGENODIGD OM CONTACT MET HET TEAM VAN OWN ADVICE OP TE NEMEN. 

SUSANNE ALBERS | info@own-advice.nl | 088 58 48 808 of 06 45 34 90 23 | www.own-advice.nl 

54321
(0 votes. Average 0 of 5)