Subsidie beschikbaar blijvend versterken mentale vitaliteit werkenden

By in
1161
Subsidie beschikbaar blijvend versterken mentale vitaliteit werkenden

Vanaf nu is er een subsidie beschikbaar om werkenden te helpen zich weer mentaal sterk en fit te laten voelen en blijven voelen. Door de coronapandemie hebben namelijk veel werknemers extra ondersteuning nodig om hun mentale vitaliteit te verbeteren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan werknemers met grote werkdruk en onzekerheid in hun werk als gevolg van de COVID-19 pandemie. Maar ook werknemers met langdurige gezondheidsklachten of met werknemers die vooral nadelen ervaren van thuis of hybride werken en of denken dat zij daar niet mee om kunnen gaan.

Programma Mentale vitaliteit voor werkenden

In opdracht van de ministeries van SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) is ZonMw gestart met een programma om de mentale vitaliteit van werkenden te versterken. De aanleiding voor het programma is de impact van de coronapandemie hierop. Binnen dit programma gaan subsidierondes zich richten op het verbeteren van de mentale vitaliteit van werkenden. Met een voucher kunnen Arbeidsmarkt en Opleidingsfondsen (A&O fondsen), Opleidings- en Ontwikkelfondsen (O&O fondsen), branche organisaties, werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties diensten en tools van geaccrediteerde professionals voor hun achterban inhuren.

Subsidieronde geaccrediteerde professionals

Bij Own-Advice werken geaccrediteerde professionals. In de subsidieronde voor geaccrediteerde professionals worden er vouchers beschikbaar gesteld voor Arbeidsmarkt en Opleidingsfondsen, Opleidings- en Ontwikkelfondsen, brancheorganisaties, organisaties voor zelfstandigen, werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties. Hiermee kunnen zij diensten en tools van geaccrediteerde professionals inhuren. Let op: deze subsidieoproep staat al open, maar u kunt pas indienen in de periode van 28 juni t/m 27 september 2022 en werkt volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’.

Waar kan ik de subsidie aanvragen?

In totaal is er in de periode van woensdag 28 juni t/m dinsdag 27 september 2022 €.1.725.000,- beschikbaar met een maximum van € 50.000,- per voucher. Er is een budget van maximaal € 1.000,- per medewerker beschikbaar. Deze vouchers zijn bedoeld voor de inhuur van diensten via speciaal geselecteerde professionals, met een accreditering via bepaalde organisaties. De begeleiding en tools moeten gericht zijn op het versterken van de mentale vitaliteit van werkenden die als gevolg van de coronapandemie hiervoor extra ondersteuning nodig hebben. De looptijd van de trajecten is maximaal 10 maanden.

U kunt vanaf dinsdag 28 juni 2022, 14.00 uur doorlopend uw subsidieaanvraag indienen via MijnZonMw. Indienen kan tot dinsdag 27 september 2022, 14.00 uur. De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Indienen is mogelijk tot het budget is uitgeput of tot de deadline.

Nadat u de subsidie heeft aangevraagd kunt u contact opnemen met Own-Advice voor de benodigde begeleiding van uw werknemers.

Alle randvoorwaarden en informatie over de subsidie leest u hier.

VOEL JE VAN HARTE UITGENODIGD OM CONTACT MET HET TEAM VAN OWN ADVICE OP TE NEMEN. 

info@own-advice.nl | 088 58 48 808 of 06 45 34 90 23 | www.own-advice.nl 

54321
(0 votes. Average 0 of 5)