Klaar om te werken op afstand!

Klaar om te werken op afstand

De COVID-19 pandemie heeft een duidelijk impact op werk en verandert de manier waarop we wereldwijd werken. Terwijl we allemaal geconfronteerd worden met onzekerheid zoeken we naar een manier om met deze nieuwe realiteit om te gaan.

Werken op afstand is de nieuwe realiteit. 

Er is veel onzekerheid in gezondheid, voor anderen, voor jezelf, voor je dierbaren, maar ook dus in werk. Organisaties moeten vlot schakelen, waarbij werken op afstand snel heel belangrijk is geworden.

Dit heeft niet alleen effect op degene die thuiswerken, maar ook op de manager.

  • Hoe handhaaf je op een realistische wijze productiviteit?
  • Hoe motiveer je medewerkers en hoe ondersteun je hen?
  • Hoe weet je wat nodig is om gemotiveerd te blijven als de situatie langer aanhoudt?
  • Hoe kan je hier vervolgens goed op inspelen?

Hoe sneller dit bekend is, hoe beter daarop ingespeeld kan worden.

Werken op afstand; wat is er nodig? 

Het is van belang dat medewerkers productief en effectief kunnen thuiswerken. Wat is er nodig om productief te kunnen thuiswerken? Voor iedereen zal dat anders zijn. De één heeft behoefte aan regelmatig overleg, de ander vindt het lastig om informatie te delen en weer iemand anders mist de directe samenwerking.

Daarbij is de beleving van het thuis werken voor iedereen anders. Zeker nu we in de tweede Corona golf zijn beland komt dit prominenter naar voren. Daar waar de één het thuiswerken als een vrijheid ervaart en blij is geen reistijden te hebben, wordt de ander somber, raakt gedemotiveerd en ervaart een sociaal isolement. In dergelijke gevallen kan het praten met één van onze professional ondersteuning bieden.

 

Tijdelijk GRATIS vragenlijst

Own-Advice biedt nu tijdelijk een gratis vragenlijst aan die beoordeelt wat nodig is om te werken op afstand. Het is simpel:

  • Medewerkers vullen een online vragenlijst van 10 minuten in over werkgewoonten, werkrelaties en zelfmotivatie. Snel, gemakkelijk en efficiënt.
  • Hun reacties worden gekoppeld aan acht gedragingen die essentieel zijn voor het effectief werken op afstand.
  • Vervolgens wordt inzicht verkregen in succes factoren en in gebieden waar mogelijk ondersteuning nodig is.

Zowel u als uw medewerker ontvangen een heldere rapportage. Dit geeft een bruikbaar inzicht en stelt medewerkers in staat om productief vanuit huis of op afstand te werken. Ook helpt het u om hun welzijn te waarborgen en het bereidt uw organisatie voor om optimaal te kunnen functioneren in deze nieuwe realiteit. Neem contact met ons op om de gratis vragenlijst te ontvangen. 

“Talentmanagement in tijden van COVID-19”