Talent ontwikkeling

Talent ontwikkeling

Succesvolle organisaties beschikken over de juiste mensen die zich op de juiste plek begeven. Dan ontstaat het werkplezier dat voor zowel werkgever als werknemer doorgaans resulteert in de gewenste ontwikkeling en resultaten.

MAAR WAT IS TALENTMANAGEMENT?
Dat is het proces van vinden, binden, en laten doorgroeien en soms ook afvloeien van mensen. Van oudsher werd dit beschreven als het proces van instroom, doorstroom en uitstroom van mensen. Talentmanagement gaat echter niet uit van vacatures en functies die vervuld moeten worden met als gevolg instroom en doorstroom. Nee, talentmanagement is erop gericht talenten te identificeren, aan te trekken, te behouden en te ontwikkelen, zodanig dat deze talenten bijdragen aan de strategische doelstellingen van de organisatie.

Al maar meer organisaties doen aan strategisch talentenbeleid.
Met zo’n beleid werken ze aan:

  • Betrokkenheid van medewerkers
  • Duurzame performance
  • Duurzame tewerkstelling
  • Grotere inzetbaarheid van medewerkers
  • Betere doorstromingskansen
  • Gerichte personeelsevaluatie en -begeleiding
  • Hogere motivatie bij de medewerkers
  • Vermindering van het arbeidsverzuim

EEN VOORBEELD VAN ONZE AANPAK
Een development center richt zich op de competentieontwikkeling van een medewerker. Daarom staat het meer stil bij de motivatie en drijfveren van de medewerker: wat vindt hij/zij belangrijk, hoe ziet hij/zij zijn verdere evolutie en welke ondersteuning heeft hij/zij nodig? Hiervoor bundelt het verschillende technieken, zoals een interview, cases of vaardigheidstesten. Een development center focust op de observatie van gedragingen; een rollenspel of case is dus noodzakelijk. Een development center staat dan ook nooit op zich. Het is ingebed in een ontwikkelingstraject. Zo kan het bijvoorbeeld de aanzet geven tot de opmaak van een persoonlijk ontwikkelingsplan (P.O.P) of kan het onderdeel zijn van een High Potential Traject.

Van talent naar performance