Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame Inzetbaarheid staat in veel organisaties hoog op de agenda. Medewerkers moeten langer doorwerken dan voorheen en goed kunnen inspelen op de snelle veranderingen in de markt. Het is daarom belangrijk dat medewerkers vitaal, gepassioneerd en productief blijven door hun loopbaan heen.

ZIJN DEZE VRAGEN HERKENBAAR?

  • Hoe neem ik mijn medewerkers serieus als ze aangeven (werk)druk te ervaren?
  • Hoe krijg ik de psychische belastbaarheid van mijn medewerkers inzichtelijk?
  • Hoe kan ik tijdig bijsturen en potentiële uitval voorkomen bij ervaren druk?
  • Hoe houd ik mijn medewerkers duurzaam inzetbaar?

INDICATIE VAN ERVAREN WERKSTRESS
Een voorbeeld van onze dienstverlening op dit vlak is de ‘Werkstress indicator gecombineerd met een verdiepend gesprek met één van onze adviseurs’.
Middels een vragenlijst wordt een beeld gevormd over de mate waarin een medewerker tevreden is met zijn/haar werk en de mate waarin deze persoon het werk als stresserend ervaart. De vragenlijst heeft een signalerende functie om ontevredenheid, stress en burn-out verschijnselen op te sporen, waarbij het inzicht geeft in de onderliggende factoren die daarbij een rol spelen.
Tijdens het verdiepende gesprek zullen de uitkomsten van de vragenlijst met de medewerker besproken worden. De medewerker krijgt inzicht in wat er speelt en handvatten om hiermee verder te kunnen.

VISIE OWN-ADVICE
Afhankelijk van de verhouding tussen werkstressoren aan de ene kant en energiebronnen aan de andere kant, maakt dat mensen door werkdruk burn-out of juist bevlogen kunnen raken.
Als medewerkers niet lekker in hun vel zitten en energie verliezen, kan je twee dingen doen: focussen op de werkstressoren en die problemen oplossen of focussen op de energiebronnen en het gebruik daarvan vergroten. Omdat de meeste werkstressoren niet gemakkelijk te beïnvloeden zijn, kiest Own-Advice veelal voor het laatste.

BEVLOGEN MEDEWERKERS OF BURN-OUT?
Bevlogen medewerkers voelen zich beter gelukkiger en zijn productiever.

Hoe bevlogen ben jij?


Doe de test


Terug naar loopbaan begeleiding

Vitaal werken in goede balans


Mail ons je vraag