Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid

Wist u dat werkstress werkgevers 3,2 miljard kost… Nog altijd wordt bij maar liefst een derde van alle verzuimgevallen werkdruk of werkstress als reden voor verzuim gegeven. De kosten voor werkgevers zijn hierdoor gestegen naar 3,2 miljard (loonkosten en vervanging). Zoekt u naar mogelijkheden om dit te verminderen of te voorkomen? Own-Advice kan hierbij helpen met duurzame inzetbaarheid coaching.

Voor wie is duurzame inzetbaarheid coaching?

Duurzame inzetbaarheid coaching kan op meerdere manieren en voor verschillende doelgroepen ingezet worden. Zo is er coaching mogelijk op zaken die mogelijk belemmerend werken op huidige en toekomstige inzetbaarheid. Op deze manier kan er tijdig actie ondernemen worden en kan werkstress voorkomen worden. 

Waarom coaching op duurzame inzetbaarheid

Duurzaam ingezette en inzetbare werkenden;

  • zijn van goede gezondheid en voelen zich energiek en vitaal,
  • houden hun kennis, vaardigheden en arbeidsmarktcompetenties  op peil,
  • zijn betrokken bij de organisaties voor wie zij werken en enthousiast en gemotiveerd
    door hun werk,
  • hebben en houden een goede werk-privé balans.

Een handvat naar een stressvrije carrière

Jeannette van Own-Advice is onlangs geïnterviewd voor het magazine OWN IT van MKB-Nederland. Het interview is hier terug te lezen. 

 

“Werkstress kost werkgevers 3,2 miljard”