Toon leiderschap

By in ,
448
Toon leiderschap

Leiderschap anno 2017

Over de diverse vormen van leiderschap zijn vele boeken geschreven: van effectief leiderschap bij veranderingen, tot succesgericht leidinggeven. Zelfsturing is een hot issue, ook wel zelfregie, of zelf organiserend genoemd, met als doel de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie te leggen. Van top down naar bottum up. Iedere leidinggevende heeft zo zijn eigen managementvoorkeursstijl. De stijl die gewenst is bij zelforganiserende teams, is afhankelijk van de ontwikkelingsfase waarin het team zich bevindt. Hersey & Blanchard hebben een theorie ontwikkeld over situationeel leiderschap: het afstemmen van de stijl van leidinggeven op de bekwaamheid en de motivatie van de medewerker om bepaalde taken uit te voeren. Zij onderscheiden vier leiderschapsstijlen:

Leiden: onervaren medewerkers instrueren;
Begeleiden: onervaren en ongemotiveerde medewerkers stimuleren/ overtuigen;
Steunen: overleggen met ervaren maar niet altijd gemotiveerde medewerkers;
Delegeren: taken overdragen aan ervaren en gemotiveerde medewerkers.

Als leidinggevende is het belangrijk te weten waar je voorkeursstijl ligt en in welke fase het team zich bevindt, zodat je als leidinggevende de gewenste leiderschapsstijl kunt toepassen en aanpassen.

Faciliterend leiderschap is een vorm die bij zelforganisatie wordt toegepast, waarbij je als leidinggevende de condities schept waardoor medewerkers in staat worden gesteld zelfstandig hun werk te doen. Het belangrijkste is dat je als leidinggevende gaat nadenken over de manier waarop faciliterend leiderschap wordt ingezet om de prestaties van medewerkers, teams en de organisatie te vergroten. Belangrijke elementen bij faciliterend leiderschap zijn: duidelijkheid scheppen over de gewenste resultaten, het verantwoordelijkheidsgevoel van medewerkers vergroten en de juiste medewerkers op de juiste plek.

Leidinggeven is soms verdraaid lastig

Vaak ben je er als leidinggevende niet met positief en motiverend interveniëren. Dan is er eerst nog iets anders nodig. Medewerkers kunnen het een leidinggevende immers knap lastig maken. ‘Je motiveert en inspireert me niet!’ en ‘Ik vind de sfeer in ons team helemaal niet plezierig door JOUW MANIER van leidinggeven’, zijn beschuldigingen die hard aankomen en de verantwoordelijkheid voor de motivatie van de medewerker bij de leidinggevende neerleggen. Coaching van leidinggevenden op vragen als:

Hoe kan ik eisen en grenzen stellen zonder medewerkers te demotiveren?’

Hoe houd ik de sfeer op het werk plezierig?’

Word ik geaccepteerd en gewaardeerd als leidinggevende?’

kan je als leidinggevende in je ontwikkeling ondersteunen om nog succesgerichter leiding te geven. Succesgericht leidinggeven wordt door drs. G.L. Schlundt Bodien CMC en drs. C.F. Visser MMC in Succesgericht HRM getypeerd, doordat het recht op het doel afgaat en doordat de interventies van de leidinggevende zijn afgestemd op de specifieke interactie tussen hem en de medewerker(s). Soms betekent dat begripvol en zacht sturen en soms betekent het zeer expliciet en harder sturen. Het mooie aan leiderschapsontwikkeling is dat de impact op het team enorm kan zijn. Dus dan kan het zomaar gebeuren dat de problemen rond de “lastpakken” in jouw team uit zichzelf oplossen.

Leiderschap valt of staat met moed

Moed wordt terecht gezien als de voornaamste menselijke eigenschap, die alle andere eigenschappen mogelijk maakt, aldus Winston Churchill, premier van het verenigd koninkrijk tijdens WO II. Als men ziet wat juist is en dat vervolgens nalaat, is dat een gebrek aan moed, aldus Confucius, één van China’s oudste en meest vereerde filosoof. Moed tonen is het juiste midden vinden tussen lafheid en roekeloosheid, aldus Aristoteles, Griekse wijsgeer.

Het vraagt eveneens moed om tot zelfinzicht te komen en daar wat mee te doen. Het vraagt ook moed om verlies en/ of fouten te erkennen en daar de verantwoordelijkheid voor te nemen. Het vraagt moed om jezelf als leidinggevende te blijven ontwikkelen en stappen in je loopbaan te nemen.

Heb jij het lef tot leiderschaps- inzicht- en ontwikkeling?

Of het nu gaat om zelfinzicht, of teaminzicht, of om leiderschaps- of teamontwikkeling, bij ons ben je aan het juiste adres.

VOEL JE VAN HARTE UITGENODIGD OM CONTACT MET ME OP TE NEMEN.

SUSANNE ALBERS | s.albers@own-advice.nl | 088 – 58 48 808

54321
(0 votes. Average 0 of 5)