| Own-Advice Assessments |

Own-Advice is een assessmentbureau werkend vanuit Amsterdam, Nunspeet, Vianen, Apeldoorn & In company. Ons team bestaat uit professionele en gedreven adviseurs, die werken volgens de gedragscode van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen).

Met een assessment kan het potentieel van een (toekomstige) werknemer inzichtelijk gemaakt worden. Er wordt dan bijvoorbeeld antwoord gegeven op de vraag of iemands kwaliteiten passend zijn bij de gevraagde competenties van een (vacante) functie. Ook kunnen eventuele aandachtspunten of doorgroeimogelijkheden van medewerkers in kaart gebracht worden.

Assessmentmethodieken

Bij iedere assessmentvraag past een specifieke methodiek. Op basis van uw vraag bepalen we de assessmentmethodiek die bij u aansluit en daarna stellen we samen met u een testprogramma samen. Met behulp van verschillende soorten assessmentmethodieken worden externe of interne kandidaten beoordeeld op verstandelijke vermogens (intelligentietest), persoonlijke eigenschappen (professionele persoonlijkheidstest) en vaardigheden (capaciteitentest of competentietest). In onze assessments gaat het om de potentiële aansluiting tussen de functie-eisen en de persoonlijke kwaliteiten.

Assessmentvormen

Afhankelijk van de vraagstelling, de doelgroep, de complexiteit en uw budget bieden we diverse vormen van assessments aan. Wanneer we het assessmentinstrument breder inzetten, neemt de betrouwbaarheid en de validiteit van het assessment toe. De voorspellende waarde van een assessment, met diverse overlappende persoonlijkheidsvragenlijsten, capaciteitstesten en praktijksimulaties, is 85%. Indien maatwerk is gewenst kan er ook worden afgeweken van de beschreven assessmentvormen.

E-assessment

Het e-assessment is een online assessment dat in digitale vorm wordt afgenomen en is daarom uitermate geschikt voor een eenvoudige vraagstelling. De online tool ondersteunt de HR-afdeling met behulp van rapporten die automatisch door een expertsysteem worden  gegenereerd. E-assessments zijn eenvoudig en snel af te nemen, omdat ze niet afhankelijk zijn van een locatie. Deze type assessments zijn daarom ook kostenefficiënt. De rapportages zijn snel beschikbaar en worden naar u doorgezonden zodra de deelnemer toestemming geeft.

Maatwerkassessment

Een maatwerkassessment (Assessment - Compleet) is geheel afhankelijk van uw vraagstellingen en verwachtingen. Bij een maatwerkassessment stellen we samen met u een testprogramma samen waarbij we rekening houden met uw specifieke organisatiesituatie en welke aandachtspunten u heeft voor de betreffende deelnemer.

Afhankelijk van uw primaire vraagstelling wordt er een onderscheid gemaakt in: 

  • Selectie-assessments
  • Ontwikkelassessments

Selectie-assessment 

Bij een selectie-assessment gaat het om een geschiktheidsbeoordeling van een (potentiële) kandidaat voor een specifieke functie. Het selectie-assessment biedt u de benodigde onderbouwing om tot een objectieve afweging en keuze te komen. Ook al heeft u veel ervaring in het voeren van selectiegesprekken, toch blijft het kiezen van de juiste kandidaat lastig. Een verkeerde keuze kost uw organisatie onnodig tijd, energie en geld. Een selectie-assessment helpt u om tot een goed onderbouwde keuze te komen.

Ontwikkelassessment

Het ontwikkelassessment stelt u in staat om te bepalen of een medewerker kan mee- of doorgroeien in veranderende functie-eisen of een nieuwe functie. Om daarin op passende wijze te kunnen ondersteunen is het van belang om in kaart te brengen waar uw medewerker momenteel staat en wat zijn of haar potentieel is. Het ontwikkelassessment geeft u en uw medewerker handvatten om tot een succesvolle samenwerking te komen.

Ongeacht of u kiest voor een selectie- of een ontwikkelassessment, kunt u de inzet van het aantal assessment instrumenten uitbreiden waardoor u komt tot de zogenoemde Assessment-XL versie. Deze versie wordt veelal ingezet bij assessmentvraagstellingen op managementniveau.

Onderdelen assessment

Het assessment bestaat voor de deelnemers doorgaans uit de volgende onderdelen:

  • Interview met de adviseur
  • Intelligentietesten
  • Persoonlijkheidsvragenlijsten
  • Vragenlijsten over motivatiefactoren en/of interesses
  • Praktijksimulatie oefeningen
  • Nagesprek met de adviseur

Rapportagevorm

Voor wat betreft de rapportage vorm kunt u kiezen tussen een competentiegerichte beschrijving of een beschrijving van het persoonlijkheidsprofiel van de deelnemer.

Meer weten over onze assessments? Neem contact met ons op via het contactformulier.