Hoe houd ik mijn organisatie florerend? Hoe houd ik tevreden en vitale medewerkers?

By in ,
204
Hoe houd ik mijn organisatie florerend? Hoe houd ik tevreden en vitale medewerkers?

Door oorzaken te erkennen

Wanneer er factoren zijn die een florerende organisatie met tevreden en vitale medewerkers in de weg staan is het van belang de bron aan te pakken om het personeelsbeleid effectiever te maken. Of kies je al bewust om toekomstgericht te werk te gaan? Stel je bent leidinggevende en hebt een vacature voor een nieuw teamlid. De organisatie is bezig met een cultuurverandering en wil van een familiecultuur naar een ad hoc cultuur. Je hebt snel iemand nodig en je collega kent nog wel iemand voor de vacature, wat doe je? Een manier is om persoonlijkheden van het huidige team in kaart te brengen en zodoende te bepalen welk type persoonlijkheid het meest passend is binnen het nieuwe team. Daarnaast zoek je iemand die het beste past in een ad hoc cultuur. Op deze wijze voorkom je op voorhand de dominante oorzaken die ten grondslag liggen aan ineffectiviteit in personeelsvoering, welke hieronder staan.

Ineffectiviteit in personeelsvoering kent twee dominante oorzaken:

  1. Ongeveer 60% van het verzuimverlof is terug te voeren op een slechte verhouding met de direct leidinggevende.
  2. De match tussen de ontwikkeling van de organisatie en die van het individu is niet (meer) optimaal. Dit illustreert de afbeelding hierboven. Waarbij sprake is van een continue vraag: ‘Is er balans tussen de ontwikkeling van enerzijds de organisatie, om haar continuïteit te waarborgen en anderzijds de tevredenheid van de medewerker?’

Bron: managementkennisbank, artikel “integraal personeelsmanagement, balans tussen productiviteit, klantgerichtheid en competentie personeel.”

Door succesvol leiderschap

Een florerende organisatie staat of valt met tevreden en vitale medewerkers, waarbij het belangrijk is aandacht te besteden aan de juiste match tussen leidinggevende en medewerker. De leidinggevende heeft een cruciale rol wanneer het gaat om de continuïteit van de organisatie, omdat de tevredenheid van medewerkers in belangrijke mate afhankelijk is van de relatie tussen leidinggevende en medewerker. Van goede voorbeelden kunnen we leren. Jack Welch staat bekend als één van de meest succesvolle leiders ter wereld. Hij maakte General Electric groot in de periode van 1981 tot 2001.

Jack Welch besteedde volgens een artikel op de managementkennisbank meer dan 50 % van zijn tijd aan zijn directe medewerkers, in de vaste overtuiging dat zijn succes van hun ontwikkeling af hing. Aandacht hebben voor de ontwikkeling van medewerkers is een belangrijke succesfactor om als organisatie florerend te kunnen zijn en op ontwikkelingen te kunnen anticiperen.

Door te investeren in de ontwikkeling van medewerkers

Inzicht hebben in type persoonlijkheden is van belang voor een goede match, of voor het verbeteren van de relatie tussen de diverse persoonlijkheden. Inzicht in drijfveren zegt iets over daar waar de werkplezierfactoren zitten en daarmee een belangrijk onderdeel van vitaliteit zijn. In deze tijd volgen veranderingen elkaar in snel tempo op, waardoor het veelal van belang is dat medewerkers een groot aanpassingsvermogen hebben. De factor openheid zegt wat over de bereidheid om nieuwe ervaringen op te doen. Om in een bepaalde situatie ‘oud gedrag’ voor ‘nieuw gedrag’ in te ruilen zijn drie zaken nodig: (bron: ‘organisatie en mensen, inleiding in de bedrijfspsychologie voor economen en bedrijfskundigen, prof. Dr. P.G.W. Jansen, 2002)

  1. ‘Kennen’ leren, dat wil zeggen het basisvermogen nieuwe zaken aan te leren. Dit heeft betrekking op intelligentie, op begrijpen en opnamecapaciteit.
  2. ‘Willen’ leren, dat wil zeggen de motivatie om bestaand gedrag te vervangen door ander gedrag. Dit hangt samen met de tolerantie hebben voor eigen fouten en de durf iets nieuws te proberen.
  3. ‘Kunnen’ leren, dat wil zeggen in staat gesteld worden om ander gedrag te vertonen. Hierbij spelen externe omstandigheden, de beschikbaarheid van allerlei faciliteiten en het verkrijgen van tolerantie voor eigen fouten vanuit de organisatie een beslissende rol.

Door inzicht en advies van Own-Advice op uw vraag naar tevreden en vitale (potentiële) medewerkers.

Of het nu gaat om inzicht en advies bij de invulling van uw vacature, of de interne doorstroom, wij hebben de expertise in huis om de persoonlijkheid en/of ontwikkelingsmogelijkheden van uw medewerker(s) in kaart te brengen en daarover te adviseren. Kunnen uw medewerkers mee met de gewenste ontwikkelingen? Wij leveren maatwerk en hebben diverse mogelijkheden van een persoonlijkheidsanalyse, inzicht in het leervermogen, coaching op bijvoorbeeld communicatiestijl, tot een loopbaanscan. Wij maken inzichtelijk wat uw medewerkers drijft, hoe de relatie zal zijn met de direct leidinggevende en of al het talent van uw medewerker wordt benut. Dit met als doel uw organisatie laten te floreren door tevreden en betrokken medewerkers.

VOEL JE VAN HARTE UITGENODIGD OM CONTACT MET ME OP TE NEMEN.

SUSANNE ALBERS | s.albers@own-advice.nl | 088 – 58 48 808

54321
(0 votes. Average 0 of 5)