Gratis fitter worden

By in ,
337
Gratis fitter worden

ARBEIDSMARKT FIT WORDEN/BLIJVEN?

Dankzij de subsidieregeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kunnen alle werkende (minimaal 12 uur per week) 45-plussers gratis gebruik maken van het ontwikkeladvies. De regeling maakt onderdeel uit van het actieplan “Perspectief voor vijftigplussers”. Dit actieplan is opgezet om de arbeidsmarktpositie van werkenden te verbeteren. De regeling loopt tot 11 januari 2020. Het Ontwikkeladvies stelt werkenden in staat om met behulp van een loopbaanadviseur een beter beeld te krijgen van hun ‘arbeidsmarkt-fitheid’.

PAK DAN JE REGIE NEEM EEN ERKENDE LOOPBAAN ADVISEUR VAN OWN-ADVICE IN DE ARM

Het doel van het Ontwikkeladvies is dat het deelnemers stimuleert om de regie van hun loopbaan in eigen handen te nemen. Het Ontwikkeladvies geeft inzicht in het toekomstperspectief van het huidige werk, de competenties en toekomstige loopbaanmogelijkheden van de deelnemer. Hierbij gaat het erom dat deelnemers actief gaan nadenken over hoe zij werkend hun pensioenleeftijd kunnen bereiken en uitval door ziekte of werkloosheid kunnen voorkomen. Het ontwikkeladvies geeft handvatten en inzichten. Het leidt tot een persoonlijk ontwikkelplan waarin de deelnemer heeft beschreven wat voor acties hij/zij gaat ondernemen om zijn/haar mogelijkheden te vergroten om op een leuke wijze aan het werk te blijven tot het pensioen.

ALLES ONDER CONTROLE?

Wanneer je bewust en actief met je eigen loopbaan aan de slag gaat, heb je een eerste stap gezet om jezelf arbeidsfit te houden en investeer je in duurzame inzetbaarheid. Helaas, zie ik in mijn eigen HR-baan, collega’s die hun pensioen niet halen op de manier die ze voor ogen hadden. Gelukkig, zie ik ook voorbeelden van collega’s die nog jaren door zouden willen gaan. Als regisseur van je loopbaan kan je sturing geven. Alles onder controle hebben is in mijn beleving een utopie. Met het ontwikkeladvies is er aandacht voor bewustwording en biedt het een kans om actief en gegronde keuzes te maken. Uiteindelijk wil iedereen (haar medewerkers) gezond en fit met pensioen (laten gaan). En wanneer er unieke kansen worden geboden om hier mee aan de slag te gaan, grijp je die toch met beide handen aan?

IN JE KRACHT ALS ‘OUDERE’ WIJZE?

Je behoort vanaf je 45ste tot de “oudere” werknemer, terwijl je veelal nog meer dan de helft van je werkzame leven voor je hebt. En toch heeft juist deze groep het moeilijker op de arbeidsmarkt, wat is hier de oorzaak van? Komt het potentieel van deze doelgroep wel voldoende tot uiting? Houden werkgevers voldoende rekening met de kwaliteiten van 45-plussers? Op welke wijze kunnen we de kwaliteiten van de doelgroep 45 plus meer gaan benutten? In het boek loopbaanzelfsturing, bezieling en vitaliteit van Adriaan Hoogendijk luidt het antwoord op de vraag: “of de ouder wordende mens een wijze wordt of niet, dat dat aan hemzelf ligt. De vijftiger en/of zestiger als medewerker binnen een organisatie is of een steunpilaar, zo schrijven Van der Brug en Locher in ondernemen in de levensloop, of een blok aan het been. 

In het laatste geval zal hij zich steeds minder thuis voelen in een dynamische omgeving en jongeren zien als potentiële bedreiging. Wat hij nodig heeft, is reële, positieve feedback en dat hij wordt aangesproken op wat hij kan als vijftiger of zestiger, en dat zijn andere kwaliteiten dan die waarop je een twintiger of dertiger aanspreekt. Wat nodig is, is uitgaan van de gedachte dat een mens nooit te oud is om te leren, dat hij ideële en culturele inspiratiebronnen vindt, vanwaar uit hij gemotiveerd het beste van zichzelf op deze leeftijd kan schenken aan zijn werkomgeving.  

EN WANNEER IK ALS ‘JONGERE’ LOOPBAANREGIE WIL?

Ongeacht je leeftijd ben je bij OWN-ADVICE altijd aan het juiste adres voor een loopbaanadvies van onze professionele en geaccrediteerde loopbaanprofessionals. Wanneer je zelf meer uit je loopbaan wilt halen, of als werkgever opdrachtgever, neem dan contact op met Own-Advice.

meer info over Ontwikkeladvies

54321
(0 votes. Average 0 of 5)