Gezaaid, veel zon en veel gesproeid; dit wordt een top oogst!

By in ,
98
Gezaaid, veel zon en veel gesproeid; dit wordt een top oogst!

Optimale groeicondities?

Werkgevers willen de meest bevlogen, professionele en (sociaal emotioneel) intelligente collega’s die er te vinden zijn. Om deze werknemers en/ of zelfstandigen te vinden en te houden is het allereerst van belang dat het helder is wie er gezocht wordt en met welk groeipotentieel. De organisatievisie t.a.v. het kapitaal ´personeel´ dient helder te zijn en daarop dient het organisatieklimaat aan te sluiten in concrete acties op bijvoorbeeld de volgende vragen. Sluiten de arbeidsvoorwaarden aan op de wensen van personeel anno 2020? Is er sprake van een flexibel functiehuis en beloningshuis? Wat is het te besteden (ontwikkelings-) budget, op welke wijze wordt dit ingezet en hoe vanzelfsprekend is het dat medewerkers zelf investeren in hun loopbaan? Geldt er zelfregie op dit budget, of is dit centraal en hiërarchisch georganiseerd? Wordt er invulling gegeven aan thema’s als strategische personeelsplanning en talentmanagement?

De antwoorden op deze gestelde vragen zijn van invloed op uw succes om het beste personeel te vinden en te houden.

Als werknemer, of zelfstandige wil je optimaal tot bloei komen en wil je die werkomgeving vinden die daarop optimaal aansluit. Er kan van een rode paprika nu eenmaal geen gele paprika gemaakt worden en op schaarse grond volgt nooit een enorme paprika. De essentie voor een optimale oogst is organisatie- en- zelfkennis. Blijf jezelf en je omgeving vragen stellen, zoals “kom ik in deze omgeving nog optimaal tot mijn recht, op welke wijze voed ik mezelf, zodat ik met energie en plezier blijf groeien en past dit binnen de organisatiecontext?”. “En wat wanneer ik een tandje minder wil, aangezien mijn beste oogstjaren voorbij zijn, durf ik de dialoog aan te gaan en de eventuele consequenties te aanvaarden?”

Of kan alles veel simpeler en kunnen we, zoals Albert Einstein dit verwoordde: “Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid”, stellen dat iedereen geweldig is, zo lang we de persoon maar op de juiste waarde beoordelen?

Kom jij optimaal tot bloei in je werk?

Sta je stil bij de vraag of je op je plek zit en op welke wijze je voor jezelf en werkgever of dienstverlener optimaal rendement biedt? Heb je een nieuw project in het verschiet met nieuwe projectleden, meer verantwoordelijkheden, of krijg je energie van alle werkzaamheden die jij gaat doen bij de a.s. fusie? Ben je een organisatietalent, geboren leider, of een kei in samenwerken en hoe ga je die talenten nog meer benutten?

Hoe dikwijls hoor ik niet van medewerkers, ik wil wat anders, maar ik wil mijn zekerheden niet opgeven, dus ik blijf zitten waar ik zit. Is het dan geen gemiste kans wanneer je, alleen vanwege het loslaten van (schijn) zekerheden, niet iets anders probeert? En hoe kan je van je werkgever verwachten je te willen houden, terwijl je zelf eigenlijk niet wil?

Dit doet mij denken aan de uitspraak van Albert Einstein: “Anyone who has never made a mistake never tried anything new”. Of “je kunt beter spijt hebben van de dingen die je wel hebt gedaan dan spijt hebben van de dingen die je niet hebt gedaan”.

Een topoogst creëren?

Werkgevers en/of opdrachtgevers dienen allereerst transparant te zijn t.a.v. hetgeen (potentieel) personeel kan verwachten op het gebied van HRM-beleid. Wanneer je als werkgever optimaal talent wilt oogsten zal er geïnvesteerd moeten worden in een optimaal groeiklimaat, zodat groeipotentieel kan ontkiemen.

In mijn optiek bestaan de ingrediënten hiertoe uit strategische personeelsplanning en talentmanagent in combinatie met een zorgvuldig werving & selectiebeleid. Ook alle andere HRM-instrumenten moeten hierop aansluiten om een optimale groeiomgeving te creëren.

Bovenstaand figuur geeft in vogelvlucht talentmanagement weer.

Talent laten bloeien en oogsten?

Wanneer je zelf meer uit je loopbaan wilt halen, of als werkgever/opdrachtgever meer uit je werving & selectie en/of personeel wilt halen, neem dan contact op met Own-Advice. Wij helpen zaaien, zodat een optimale bloei en oogst volgen door een adequate inzet van talent.

VOEL JE VAN HARTE UITGENODIGD OM CONTACT MET HET TEAM VAN OWN ADVICE OP TE NEMEN.

SUSANNE ALBERS | info@own-advice.nl | 088 58 48 808

www.own-advice.nl

54321
(0 votes. Average 0 of 5)