SLIM-subsidie

SLIM-subsidie

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt met de SLIM-subsidie € 48 miljoen beschikbaar voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Van 2 tot 31 maart kunnen MKB bedrijven een subsidie aanvragen van €5.000 tot €24.999, afhankelijk van de organisatiegrootte. Dit is de kans om te investeren in het behoud van medewerkers door ze te laten ontwikkelen, of toch van baan te veranderen, of die gewenste promotie te maken!
 

Wat houdt de SLIM-subsidie in?

De SLIM-subsidie heeft als doel om leren en ontwikkelen in het mkb vanzelfsprekend te maken. Dit betekent dat in de onderneming aandacht is voor de ontwikkeling van het bedrijf en de medewerkers.

Om een leerrijke werkomgeving te creëren is het belangrijk om aandacht te hebben voor de loopbaan van je personeel. Welke wensen, ambities en mogelijkheden hebben je medewerkers? Hoe verhoudt dit zich tot de arbeidsmarkt? En hoe kun je hier als leidinggevende samen met de medewerker op inspelen? Om op deze vragen een antwoord te krijgen, kan je als ondernemer subsidie ontvangen om loopbaan- of ontwikkeladviezen te verkrijgen voor de medewerkers in je organisatie.

Om tot een loopbaan- of ontwikkeladvies te komen wordt gestart met een traject tussen een loopbaanadviseur en een medewerker. In dit traject wordt gekeken naar het huidige werk van de mede- werker en het toekomstperspectief daarvan. Daarnaast worden de competenties (vaardigheden) en kwaliteiten van je medewerker inzichtelijk gemaakt en wordt gekeken welke toekomstige loopbaanmogelijkheden hij of zij heeft op de arbeidsmarkt. Een loopbaan- of ontwikkeladvies stimuleert werknemers om actief na te denken over hun toekomst. Dit helpt jou als ondernemer ook weer bij het vitaal houden van medewerkers en kan daarnaast behulpzaam zijn voor de strategische planning van je bedrijf.

Belangrijke informatie over de SLIM-subsidie

De SLIM-subsidie is voor alle mkb-ondernemingen en is aan te vragen van 2 tot en met 31 maart 2021. De subsidie bedraagt voor het klein mkb 80% en middelgroot mkb 60%. De aanvraag wordt beoordeeld op basis van kwaliteitseisen en beschikbaar budget. Wanneer er meer aanvragen zijn dan budget, vindt er loting plaats voor de behandelvolgorde.

Pak deze kans

Own- Advice is de partner bij het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in je onderneming, of in geval van een samenwerkingsverband werkenden in andere mkb-ondernemingen.

Wij bieden een totaalpakket qua dienstverlening. Van ondersteuning bij de aanvraag van de subsidie tot de daadwerkelijke uitvoering van ontwikkel- en loopbaanvragen. Uiteraard is maatwerk mogelijk. Voor het ontwikkelen van een leercultuur in het mkb is het van belang dat er aandacht komt voor de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van werkenden in de onderneming. Er kan o.a. subsidie aangevraagd worden voor het verkrijgen van loopbaanadviezen ten behoeve van de werkenden in een mkb-onderneming. Hiermee wordt in kaart gebracht welke wensen, ambities en mogelijkheden de werkenden hebben, zodat de ondernemer en werkende daarop in kunnen zetten.

 

Hoe maak je gebruik van de SLIM-subsidie?

Gebruik maken van de SLIM-subsidie is eenvoudig:

Ontwikkeladvies nl leert door


Pak je kans

Overige diensten

De juiste persoon op de juiste plek zodat uw organisatie optimaal kan presteren.

Stimuleren van zelfstandigheid in loopbaan mobiliteit.

Vergroting van persoonlijke effectiviteit.

Van baanverlies naar nieuw werkperspectief.