Loopbaan advies

Loopbaan advies

Relevante vragen voor loopbaan advies zijn

  • Wilt u meer zicht krijgen op de talenten en interesse van uw medewerker?
  • Wilt u dat uw medewerker meer verantwoording neemt voor de eigen loopbaan?
  • Heeft uw medewerker een specifieke loopbaanvraag?
  • Wilt u medewerker op termijn ander werk, maar weet hij niet wat passend kan zijn?

Bij dergelijke vraagstellingen is loopbaan advies passend om tot antwoorden en vervolgstappen te komen. Dit loopbaan advies wordt door Own-Advice modulair aangeboden. Afhankelijk van de doelstelling kunnen modules gebundeld worden tot een traject. Onderstaand vindt u een greep uit ons aanbod. Graag gaan wij met u het gesprek aan om samen te bekijken wat het meest passende traject zal zijn.

Loopbaan adviesgesprek
Het doel van dit gesprek is om op basis van zelfinzicht en eerder gemaakte loopbaankeuzes te komen tot heroriëntatie betreffende een toekomstige loopbaan. De deelnemer gaat in gesprek met een adviseur van Own-Advice. De duur van een dergelijk gesprek is veelal een uur tot anderhalf uur.

Loopbaan scan
Deze vragenlijst wordt digitaal aangeboden en is thuis te maken, waarna de deelnemer een handzame rapportage zal ontvangen. De scan geeft zicht op de eigen unieke combinatie van talenten, drijfveren en waarden:

  • Wie ben Ik? (Persoonlijkheid)
  • Wat wil Ik? (Drijfveren, werkcultuur, werkvoorkeuren)
  • Wat kan ik? (Competenties en ontwikkeltips)

Naast dat in de rapportage de oriëntatie wordt beschreven, worden er ook specifieke vragen gesteld die de deelnemer zullen aanzetten tot nader onderzoek.

Loopbaanonderzoek
Het loopbaanonderzoek is maatwerk. Het geeft een helder beeld over potentieel en specifieke kwaliteiten in werk. Gedurende een dag wordt een beeld gevormd over:

  • Verstandelijke vermogens
  • Persoonlijkheid
  • Interesses, drijfveren en waarden

Hierdoor wordt duidelijk welk functieniveau en welke functierichtingen het meest passend zijn.

Loopbaan coaching
Wanneer uw medewerker een redelijk beeld heeft bij wat hij wil en concrete vervolgstappen wil zetten, dan zal loopbaan coaching hem verder helpen. De begeleiding bestaat doorgaans uit vier gesprekken van een uur. De frequentie is afhankelijk van de behoefte.

Op zoek naar de baan die bij je past