Duurzame inzetbaarheid en vitaal vakmanschap

Duurzame inzetbaarheid en vitaal vakmanschap

Wil jij binnen jouw organisatie medewerkers en leidinggevenden samenbrengen? Zou je graag interventies doen om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden? En weet je niet waar te beginnen? Laat Own-Advice jou dan ondersteunen!

Het welbevinden van de medewerker en de bedrijfsresultaten staat bij jou als professional vast voorop. Ons Actieprogramma Vitaal Vakmanschap kan een enorm verschil maken wanneer je deze visie in de praktijk wil gaan realiseren.

Met het Actieprogramma Vitaal Vakmanschap wordt er door Own-Advice in 5 concrete stappen de vitaliteit in organisaties vastgesteld én bevorderd, zodat medewerkers langer gezond, betekenisvol en productief betrokken blijven in het arbeidsproces. Het programma daagt organisaties en medewerkers vanaf dag 1 uit om aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid binnen organisatie, afdeling en team. 

Actieprogramma Vitaal Vakmanschap

Achtergrond en feiten

Vanaf januari 2023 is het voor bedrijven met (meer dan) 250 werknemers en een omzet van minstens 40 miljoen, verplicht om in hun jaarrekening te vermelden hoe ze de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers verbeteren.

Rapportages met tastbare verbeteringen in het welzijn van medewerkers worden gevraagd. Voor de bepaling van het aantal KPI’s die de verbetering op het gebied van duurzame inzetbaarheid meetbaar maakt is een goede samenwerking met HR nodig.

Los van deze verplichting voor de voorgenoemde bedrijfsgrootten is duurzame inzetbaarheid voor elke organisatie van belang.

Duurzame inzetbaarheid, is dit wat jij als professional omarmt? 

Lees dan verder…

De samenleving en manier van werken verandert… Hoe speel je daarop in vanuit een economisch en persoonlijk perspectief? Hoe zorg je voor verbinding met je medewerkers? Wat maakt dat de de organisatie en je medewerkers zich met elkaar ontwikkelen?

Hiervoor is een match nodig. Is de match er niet (meer), dan stroomt de energie weg. Risico’s die dan ontstaan zijn: verlies van plezier in het werk, verlies van motivatie, vermindering van betrokkenheid, vermindering van flexibiliteit, vermindering van aanpassingsvermogen en het plezier in het werk verdwijnt.

Wanneer dit aan de orde is dan spreken we over Mentaal Pensioen. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot meer stress op het werk, lagere prestaties, verslechterde sfeer, meer ziekteverzuim en een hoger risico op burn-out.

Het tegenovergestelde van Mentaal Pensioen noemen we Vitaal Vakmanschap. Hierbij gaat het om bevlogen medewerkers, die proactief zijn in hun leergedrag, zich gewaardeerd voelen en gefocust zijn op hun werk.

Zoals uit onderzoek van TNO blijkt, draagt Vitaal Vakmanschap bij aan zowel het welbevinden van medewerkers (verzuim, gezondheid) als aan de bedrijfsresultaten (productiviteit, kennis) en blijkt het goed te beïnvloeden MITS de juiste interventies worden ingezet.

Meer Vitaal Vakmanschap zorgt er bijvoorbeeld voor dat medewerkers tevredener zijn en dat ze productiever zijn. Medewerkers voelen zich gezonder, meer competent en lopen minder risico uit te stromen naar arbeidsongeschiktheid of vroegpensioen. Aan de slag met Vitaal Vakmanschap, een methodiek ontwikkeld met TNO.

 

 

Aan de slag

Het programma Vitaal Vakmanschap staat voor een participatieve aanpak die stapsgewijs vorm krijgt. Deze stapsgewijze aanpak en het op maat gemaakte proces zorgen voor een kader dat organisaties kunnen gebruiken om de juiste interventies te kiezen. Het is effectief en leidt tot gedeeld eigenaarschap, controle en verantwoordelijkheid, een gevoel van eerlijkheid en het maakt dat het proces soepel verloopt. Het effect wordt vergroot door het werken in groepssettingen, waardoor verbondenheid en saamhorigheid ontstaat, en ook sociale steun waarbij er wordt geleerd van gelijken.

Het programma Vitaal Vakmanschap is een bewezen effectief en wetenschappelijk ontwikkeld actieprogramma dat mensen in de regie zet van hun eigen duurzame inzetbaarheid. Het is een methodiek waarbij je de dialoog op gang krijgt, waarbij je niet alleen kijkt naar het hier en nu, maar ook/juist kijkt naar de toekomst! Om stappen in duurzame inzetbaarheid te zetten gaat het om de verbinding tussen wat de organisatie wil en wat de medewerkers willen. Hoe zien we dat terug in de praktijk?

Het belangrijkste onderdeel van het succes van het programma is dat het zo is opgezet dat het medewerkers en leidinggevenden (en directies en OR) samenbrengt en bijeenhoudt in alle stappen van het programma. Het leidt tot bewustwording, creëert urgentiebesef en draagvlak. Elke mening telt!

Het positieve effect van het programma heeft zich inmiddels bewezen bij verschillende organisaties waaronder de Politie, Philips en SVB.

Bekijk de documentatie van TNO

Is je interesse gewekt?

Is jouw organisatie ook gebaat bij interventies die medewerkers duurzaam inzetbaar houden? Wil jij investeren in duurzame inzetbaarheid effectief en het tegelijkertijd leuk maken? Wil jij als kwaliteitsbewuste professional een wetenschappelijk onderbouwd programma in de praktijk uitrollen?

Neem dan contact met ons op!

Neem contact met ons op!