Balanceren is een levenskunst, welke uitdaging kies jij?

By in ,
112
Balanceren is een levenskunst, welke uitdaging kies jij?

Toen 1800-1900: “de industriële revolutie”

Tot de 19e eeuw werkten de meesten mensen als boeren op het land of als ambachtslieden in de stad. Daar kwam nu verandering in. Eerst in Engeland en daarna ook elders in Europa ontstonden fabrieken, waar met machines op grote schaal goederen werden gemaakt. Die zette het leven van veel mensen volledig op zijn kop. Steeds meer mensen werkten in fabrieken, soms wel 16 uur per dag. De bevolking was onder invloed van de Industriële Revolutie sterk gegroeid. De sociale nood was vooral hoog onder de slecht betaalde of werkloze arbeiders in de steden. Bismarck wilde de problemen van de lagere klassen verminderen door het geleidelijk invoeren van een sociaal verzekeringsstelsel en een betere gezondheidszorg. Hij hoopte zo de steun van de arbeiders te verwerven. Bismarcks sociale verzekeringsstelsel behoorde tot de modernste van Europa. In 1889 werd het eerste wettelijke staatspensioenfonds ingevoerd. De gemiddelde leeftijdsverwachting van een Duitse man was toen 72. Bismarck stelde de pensioengerechtigde leeftijd vast op 70 jaar.

Nu 2016-2018: “de technologische revolutie”

Inmiddels kennen we ruim 1700 beroepen, met name in de dienstverlenende sector. Momenteel werken er in Nederland zo’n 7 miljoen mensen in loondienst, waarvan bijna 75% een vast contract heeft en 25% een flexibel contract. Daarnaast zijn er ongeveer 1 miljoen mensen werkzaam als ZZP’erDe Nederlandse economie en de arbeidsmarkt herstellen steeds meer van de recessie, zo blijkt uit cijfers van het CBS. De beroepsbevolking, het aantal banen en het aantal vacatures stegen verder. De stijging van het aantal banen vindt vooral plaats in de marktsector. De werkloosheid daalde in 2016, al zet die daling vooralsnog langzaam door.

Na lange tijd van dalende verzuimcijfers, zien we de laatste jaren in bepaalde sectoren weer een (lichte) stijging van het ziekteverzuim. In het onderwijs en bij de overheid vormt psychisch verzuim bijvoorbeeld een toenemend probleem, in de zorg en welzijn daarnaast ook het langdurig verzuim. Heel concreet is stress op de werkvloer al tijden beroepsziekte nummer 1 en een grote boosdoener op het gebied van verzuim.

In het kader van de verdergaande technologische ontwikkelingen horen we trendwatchers steeds vaker over nieuwe vormen van werken die we voor de toekomst kunnen verwachten. Vakmanschap moet weer centraal staan en via creatieve samenwerking moet de passie weer ontketend worden. Technologische ontwikkelingen kunnen daarbij ondersteunen.

In 2018 is de AOW-gerechtigde leeftijd 66 jaar. De levensverwachting van een Nederlandse man is 79 jaar en voor een vrouw 83 jaar.

Welke uitdaging ga jij aan om in balans te zijn en blijven?

Om het verschil te kunnen maken in je werk en/ of privé is in balans zijn een randvoorwaarde. Om alle ballen in de lucht te kunnen houden, vormt in balans zijn en blijven een ware levenskunst. Binnen organisaties zien we dat inzetbaarheid, bevlogenheid, talentmanagement en vitaliteit (HR) speerpunten zijn om een succesvolle organisatie te kunnen zijn.

Op welke wijze kunnen we werkplezier en balans creëren?

Het draait om de match van inzetbaarheid, oftewel de juiste man/ vrouw op de juiste plek. Op (basis, – middelbare- en voortgezet onderwijs) school hebben we allemaal onze leerkracht, of docent voor onze persoonlijke vragen- en ontwikkeling. Zou het niet geweldig zijn wanneer we tijdens ons werkzame leven een (raadgevend en onafhankelijk) adviseur hebben voor onze persoonlijke ontwikkeling en balans. Immers, niets is zo gecompliceerd als onszelf een spiegel voorhouden, omdat we zelf altijd een blinde vlek hebben.

Instroom

Om de juiste man/ vrouw op de juiste plek te krijgen is investeren bij de “voordeur” door het inzetten van een geschiktheids- en ontwikkelassessment belangrijk. Op deze wijze zijn capaciteiten, inzetbaarheid, bevlogenheid en talenten op een wetenschappelijk onderbouwde manier inzichtelijk en besproken. Uiteindelijk zal zorgvuldigheid veel tijd en geld besparen. “De kosten gaan altijd voor de baten uit.”

Doorstroom en uitstroom

Door de inzet van een ontwikkelassessment is het ontwikkelpotentieel helder en daarmee het eventuele carrière pad. Inzetbaarheid bespreekbaar houden, vergroot het bewustzijn en zorgt ervoor dat er balans blijft bestaan en er vanuit zelfregie op het juiste moment een nieuwe uitdaging gevonden wordt.

Je eigen adviseur en advies bij Own-Advice

Bij Own-Advice bieden wij professionele en gecertificeerde adviseurs die organisatie en werknemer ondersteunen bij in- door- en uitstroom vraagstukken. Wij gaan uit van de eigen kracht, kundigheid en het verantwoordelijkheidsbesef van ieder individu. We gaan uit van het goede, het positieve in het leven en in de intermenselijke verhouding. Wat ons onderscheid zijn kwaliteit, resultaatgerichtheid, korte lijnen en dichtbij en persoonlijk door je eigen adviseur te hebben van instroom tot en met uitstroom.

Wij gaan voor jullie BALANS en UITDAGING.

Vragen?

VOEL JE VAN HARTE UITGENODIGD OM CONTACT MET ME OP TE NEMEN.

SUSANNE ALBERS | s.albers@own-advice.nl | 088 – 58 48 808

54321
(0 votes. Average 0 of 5)